سایت گیشه تئاتر در سال 1402 به منظور حمایت از هنرمندان و آثار نمایشی توسط انجمن هنرهای نمایشی ایران راه اندازی شده است.