قوانین پایه سایت:

گیشه تئاتر یک محیط فرهنگی است که قوانین مشخصی برای فعالیت دارد. هر نوع نوشته یا مطلب که مطابق بند‌های زیر نباشد مطلقا پذیرفته نیست و گیشه تئاتر اجازه حضور عمومی آن را نمی‌دهد. فعالیت در این سایت به معنی پذیرش این اصل است. لطفا به قوانین زیر توجه کامل و جدی داشته‌باشید :

۱.احترام به عقیده و سلیقه دیگران رفتار شایسته یک هنردوست است. هرگونه بی‌احترامی به کاربران، اشخاص حقیقی و حقوقی پذیرفته نیست.

۲.نقد آثار مورد حمایت گیشه تئاتر است، هرچند دعوت مستقیم به ندیدن و نشنیدن آثار بدون پرداختن به دلایل آن در گیشه تئاتر که متعهد به گسترش مخاطب هنر است پذیرفته نیست.

۳.با توجه به این‌که تعیین بهای برنامه‌ها و محصولات در حیطه سایت نیست، پرداختن به قیمت‌ها (مستقل از درستی یا نادرستی متن آن‌ها) در گیشه تئاتر پذیرفته نیست و پیشنهاد می‌شود مسایل در این‌باره با نهادهای مربوطه و سالن ها و خود هنرمندان از طریق شبکه‌های اجتماعی شخصی ایشان در میان گذاشته‌شود

۴.این محیط برای نوشتن و گفتگو درباره هنر و فرهنگ بنا شده، و نوشتن در موضوعات دیگر از جمله موضوع‌ها، شخصیت‌ها و رویدادهای سیاسی، جدا از درستی یا نادرستی متن آنها، و حتی اگر در قالب ادبی نگاشته شوند، در تعریف این محیط نیست و زدوده می‌گردد.

۵.پرهیز از هر مطلبی که رویاروی قوانین کشور، مذهب‌ و عفت اخلاقی جامعه ایرانی و اسلامی باشد.

۶.نوشتن مطالبی که به قوم، نژاد یا جنسیتی خاص، مکتب، دین یا مذهبی خاص یا پیروان آنها توهین کند یا در رویارویی با آن باشد پذیرفته نیست.

۷.مسئولیت تمامی مطالب نگاشته در سایت (در تمامی بخش‌ها)، به عهده شخص نگارنده است و در صورتی که نویسنده، قوانین سایت یا کشور را نادیده بگیرد درصورت نیاز، اطلاعات وی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار می‌گیرد.

۸.بهره از حساب کاربری دیگران برای ورود به سایت و نوشتن در آن بر خلاف قوانین است.

۹.در صورت ناسازگاری با قوانین، حق و امکان زدودن نوشته‌ها ازسوی گیشه تئاتر، غیرفعالسازی موقت حساب کاربری یا غیرفعالسازی همیشگی حساب کاربری و در صورت اصرار و ادامه بی‌توجهی، شکایت و پیگیری قضایی وجود دارد.
 
۱۰.گیشه تئاتر تعهد می‌نماید اطلاعات شخصی کاربران، همچون شماره موبایل، ایمیل و ... را که جهت امور پشتیبانی و اطلاع‌رسانی دریافت نموده‌است، امانت دانسته، و عدم انتقال آن به هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر را تضمین نماید. بدیهی‌است این اطلاعات در صورت حکم قانونی مراجع قضایی در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.