image-نمیدونم که تقدیر تو فردام چی نوشته

نمیدونم که تقدیر تو فردام چی نوشته

  • مدت زمان: 45 دقیقه
  • اجتماعی

مردی به خانه زنی می آید همانطور که در گذشته مرتب به خانه زن می آمده، در هوس خیال زن که اکنون دیگر نیست در خیالی تلخ و شیرین فرو می رود. با آمدن آفتابا که تصویر زن را به همراه دارد. از خیال بیرون می آید.

سانس مورد نظر:

نمیدونم که تقدیر تو فردام چی نوشته
 
 
کارگردان :
محسن ایرانمنش
تهیه کننده:
حسین ایرانمنش، مسعود سیستانی
بازیگران:
شعله کوهستانی 
آرمان جمالی
سحر عبدالهی

با حمایت گروه اورس
 
کاری از گروه تئاتر شعله 

theater-terms-conditions

قوانین و مقررات عمومی

خرید بلیت از سایت گیشه تئاتر، به منزبه قبول قوانین و مقررات سایت می باشد.
مطالعه قوانین و مقررات